Speeltuin Salt Noordwijk


Speeltuin regels
“Algemene voorwaarden”


• Betreden van de speeltuin alleen tijdens openingstijden.
• De toegang tot en het verblijf in de speeltuin en het gebruik van de toestellen geschiedt op eigen risico.
• Ouders/begeleiders zijn verantwoordelijk voor het toezicht op de kinderen en voor het juiste gebruik van de speeltoestellen.
• Salt Seafood B.V. is niet verantwoordelijk voor schade en gevolg en/of vervolgschade en ongevallen. Salt Seafood B.V. is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel, opgedaan in de speeltuin en indien veroorzaakt door oneigenlijk gebruik van de speeltoestellen.
• Salt Seafood B.V. draagt geen aansprakelijkheid voor beschadiging en/of kwijtraken van persoonlijke eigendommen.
• Bij opzettelijke beschadigingen aan eigendommen van Salt Seafood B.V. wordt de schade verhaalt op de bezoeker.
• Bezoekers dienen aanwijzingen van medewerkers van Salt Seafood B.V. op te volgen.
• Salt Seafood B.V. behoudt zich het recht voor bezoekers de toegang te weigeren dan wel op te dragen de speeltuin te verlaten.
• Afval in de aanwezige vuilnisbakken.
• De speeltuin is een rookvrije zone.
• Honden zijn niet toegestaan.
• Onze speeltoestellen voldoen aan de veiligheidsnormen van het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS) en de beoordelingscriteria NEN-EN 1176-1 en -3. Onze speeltoestellen worden jaarlijks gecontroleerd door Speelplan, een ontwerp-, inspectie- en adviesbureau gespecialiseerd in speeltoestellen.

Gallery